Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO33/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

          Świadczenie usług serwisu instalacji mechanicznego suszenia osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 

 

Uwaga, aktualizacja załączników!  

Termin składania ofert do dnia:

23.10.2018  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.10.2018 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

15.10.2018 – Ogłoszenie – ZO33/2018

15.10.2018 – Zapytanie ofertowe -ZO33/2018

22.10.2018 – Załączniki edytowalne – AKTUALIZACJA – ZO33/2018

15.10.2018 – Załącznik nr 3 – ZO33/2018

29.10.2018 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – ZO33/2018 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów