Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO34/2019

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Remont pomieszczeń biurowych nr 401,402,412,310,304 oraz pomieszczeń garażowych” zlokalizowanych  przy ul. Naruszewicza 18 w Rzeszowie

  

Termin składania ofert do dnia:

19.09.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

19.09.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 102 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania

05.09.2019 – Ogłoszenie – ZO34/2019

05.09.2019 – Opis -ZO34/2019

20.09.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-ZP34/2019

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów