Pomiń zawartość →

Od osadu do nawozu

Czy osad ściekowy powstający w oczyszczalni musi być problemem? Czy powinien być traktowany jak problem? Nie. A może być nawet źródłem korzyści. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie tak właśnie podeszło do sprawy. Efektem jest produkcja nawozu. W MPWiK z osadu ściekowego powstaje organiczny środek poprawiający właściwości gleby.

Rzeszowska oczyszczalnia ścieków należąca do MPWiK obsługująca aglomerację przyjmuje rocznie około 17 milionów metrów sześciennych ścieków. W oczyszczalni powstaje około 20 tysięcy ton osadów ściekowych. Z tej ilości około 5 tysięcy ton osadów jest osuszanych. Z nich z kolei powstaje około 1000 ton organicznego środka poprawiającego właściwości gleby. Nadano mu nazwę Glebex+.

– Glebex+ powstaje z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wysuszonych w temperaturze 130 stopni Celsjusza. Jest wzbogacany preparatami mikrobiologicznymi – mówi Dominika Pyś, kierowniczka Działu Ochrony Środowiska MPWiK w Rzeszowie. Dodaje: – Nasz preparat polecamy do ulepszania wartości wszystkich rodzajów gleb, dla zwiększenia zawartości substancji organicznych. M. in. na użytkach zielonych, przy uprawach polowych roślin rolniczych czy w uprawach roślin ozdobnych i poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb.

Glebex+ zawiera m. in. 38 kilogramów azotu ogólnego w jednej tonie nawozu, 39 kg fosforu, 5 kg potasu oraz co najmniej 50 procent substancji organicznej w całej suchej masie środka.

W sierpniu 2020 roku rzeszowski Glebex+ uzyskał zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu.

Starania i wszystkie formalności trwały ponad rok. MPWiK zawarł umowę z firmą Mikrobiotech Stanisław Kolbusz, a realizowany projekt nazwano: „Zmiana komunalnego osadu ściekowego w produkt nie będący odpadem”.

– Projekt polegał m. in. na opracowaniu i wdrożeniu metody przetwarzania wysuszonego osadu ściekowego, który zawiera do 93 procent suchej masy w środek wspomagający uprawę roślin lub nawóz – wyjaśnia Dominika Pyś. Tłumaczy, że uzyskany produkt został przebadany pod kątem fizyko-chemicznym, bakteriologicznym i parazytologicznym w akredytowanym laboratorium Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W oparciu o wyniki badań uzyskał pozytywne opinie: Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

MPWiK Rzeszów ogłosił zapytanie ofertowe na zakup Glebeksu+. Zgłosiło się ośmiu chętnych na zakup preparatu. Najatrakcyjniejszą ofertę zgłosiła firma Art-Rem ze Zgłobnia.

Opublikowano w Aktualności