Pomiń zawartość →

P-07/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Litewskiej, ul. Św. Marcina i ul. Rodziny Kąkolów w Rzeszowie

 

Uwaga. Zmiana SIWZ – dot. wykonania studni betonowych

Termin składania ofert do dnia:

24.05.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

24.05.2016 o godz. 12:25 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

10.05.2016 – Ogłoszenie – P07/2016

10.05.2016 – SIWZ – P07/2016

10.05.2016 – Załącznik – P07/2016

13.05.2016 – Zmiana SIWZ – P07/2016

25.05.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -P07/2016

Opublikowano w Archiwum przetargów