Pomiń zawartość →

P-16

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Modernizację metodą bezwykopową ciasnopasowaną kanalizacji sanitarnej Φ 200 mm, L=382 mb

położonej od ul. Krawieckiej do BOZ-u

 

 

Termin składania ofert do dnia:

08.08.2011  do godz. 10:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

08.08.2011 o godz. 10:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Opublikowano w Archiwum przetargów