Pomiń zawartość →

P-26/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa magistrali wodociągowej w rejonie Al. Powstańców Warszawy i Podwisłocze w Rzeszowie – etap III

 

UWAGA! Zmiana SIWZ

Termin składania ofert do dnia:

6.10.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

6.10.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

21.09.2017 – Ogłoszenie – P26/2017

21.09.2017 – SIWZ – P26/2017

21.09.2017 – Dokumentacja projektowa – P26/2017

27.09.2017- Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P26/2017 

10.10.2017- Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty – P26/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów