Pomiń zawartość →

P-28/2018

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Ocena przydatności ujęć wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców Rzeszowa w sytuacjach kryzysowych

 

Termin składania ofert do dnia:

3.01.2019  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

3.01.2019 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

7.12.2018 – Ogłoszenie – P28/2018
7.12.2018 – SIWZ – P28/2018

7.12.2018 – Załączniki  – P28/2018

27.12.2018 – Informacja o zamknięciu postępowania – P28/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów