Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe nr 5/2014

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na:

 

Dostawę wraz z montażem 4 tablic pamiątkowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Termin składania ofert do dnia:

28.03.2014  do godz. 12:15 – sekretariat pok. 104 (Ip.)

Termin otwarcia ofert dnia:

28.03.2014 o godz. 12:30 – świetlica (Ip.)

Opublikowano w Archiwum przetargów