Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – Z12/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Świadczenie usług pocztowych

Uwaga zmiana SIWZ!

Termin składania ofert do dnia:

17.08.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

17.08.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:

 


 Data dodania:

10.07.2017 – Ogłoszenie – Z12/2017

10.07.2017 – Zapytanie ofertowe – Z12/2017

11.08.2017 – Załącznik 1A -Z12/2017

11.08.2017 – Załącznik 1A -edytowalny – Z12/2017

29.08.2017 – Zawiadomienie o zamknięciu postępowania – ZO12/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów