Pomiń zawartość →

P-01/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej ø 800mm od 
ul. Ks. M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy
ul. Lubelskiej”
w ramach realizacji inwestycji pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko

 

Termin składania ofert do dnia:

7.03.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

7.03.2016 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

15.02.2016 – Ogłoszenie – P01/2016

15.02.2016 – SIWZ – P01/2016

15.02.2016 – Załącznik – P01/2016

22.03.2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P01/2016

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów