Pomiń zawartość →

P-08/2017

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta Rzeszowa

UWAGA: Zmiana SIWZ!

Termin składania ofert do dnia:

23.05.2017  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

23.05.2017 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

08.05.2017 – Ogłoszenie – P08/2017

08.05.2017 – SIWZ – P08/2017

08.05.2017 – Dokumentacja projektowa – P08/2017

08.05.2017 – Załączniki edytowalne – P08/2017

19.05.2017 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P08/2017

25.05..2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P08/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów