Pomiń zawartość →

P-09/2013

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:


Budowa kanalizacji sanitarnej – projekt z pompownią ścieków, przyłączem wodociągowym przy ul. Ks. Podgórskiego i Wojciecha Marka w Rzeszowie

UWAGA:ZMIANA SIWZ

Termin składania ofert do dnia:

4.09.2013  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

Termin otwarcia ofert dnia:

4.09.2013 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

 

Opublikowano w Archiwum przetargów