Pomiń zawartość →

P-14/2/2015

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Przebudowa (modernizacja) magistrali wodociągowej DN 400 mm, L= 215,0 mb metodą bezwykopową ciasnopasowaną w ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie

Termin składania ofert do dnia:

28.09.2015  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 

Termin otwarcia ofert dnia:

28.09.2015 o godz. 12:15 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

21.09.2015 – Ogłoszenie – P14/2/2015

21.09.2015 – SIWZ – P14/2/2015

21.09.2015 – Załącznik do SIWZ – P14/2/2015

21.09.2015 – Mapa – P14/2/2015

30.09.2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – P14/2/2015

Opublikowano w Archiwum przetargów