Pomiń zawartość →

P-29/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Dostawa wraz z montażem systemu reaktorów UV w ZUW Rzeszowie

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia:

26.09.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

26.09.2016 o godz. 12:25 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

14.09.2016 – Ogłoszenie – P29/2016

14.09.2016 – SIWZ – P29/2016

20.09.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P29/2016

28.09.2016 – Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – P29/2016

 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów