Pomiń zawartość →

P-33/2016

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie

 

Termin składania ofert do dnia:

10.01.2016  do godz. 12:00 – sekretariat pok. 104 (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

10.01.2016 o godz. 12:30 – świetlica pok. 101 (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania:

22.12.2016 – Ogłoszenie – P33/2016

22.12.2016 – SIWZ – P33/2016

22.12.2016 –  Załączniki edytowalne – P33/2016

22.12.2016 – Załącznik nr 6 – P33/2016

5.01.2016 – Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami – P33/2016

17.01.2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -P33/2016 

 

 

 

 

Opublikowano w Archiwum przetargów