Pomiń zawartość →

Zapytanie ofertowe – ZO05/2020

  

MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza postępowanie sektorowe poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

„Dostawę technologii dla przepompowni ścieków przy ul. Grafitowej w Rzeszowie”

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Termin składania ofert do dnia:

12.03.2020  do godz. 12:00 – sekretariat (I p.)

 Termin otwarcia ofert dnia:

12.03.2020 o godz. 12:15 – świetlica (I p.)

Pliki do pobrania:


 Data dodania

0.03.2020 r. – Ogłoszenie – ZO05/2020

05.03.2020 r. – Zapytanie ofertowe – ZO05/2020

05.03.2020 r. – Załącznik edytowalne – ZO05/2020

06.03.2020 r. – Pytania i odpowiedzi – ZO05/2020

17.03.2020 r. – Zawiadomienie o zamknięciu postępowania – ZO05/2020

Opublikowano w Archiwum przetargów