Pomiń zawartość →

Zakres projektu

Projekt dotyczy budowy 13 instalacji PV zlokalizowanych w Rzeszowie:

I.    o mocy 1 200 kW dla potrzeb Zakładu Uzdatniania Wody przy ul.  Zwięczyckiej 36,

II.   o mocy 14,70 kW dla potrzeb Budynku Administracyjnego MPWiK Sp. z  o.o. przy ul. Naruszewicza 18,

III.  budowa 6 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 82,95 kW

IV.  budowa instalacji PV o mocy 50,72 kW na elewacji zbiornika wody os. Pobitno.

V.  budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 53,58 kW.

i obejmuje m.in.: dostawę i montaż konstrukcji wsporczych, modułów fotowoltaicznych, falowników, rozdzielnic elektrycznych, stacji transformatorowej, wykonanie tras kablowych, wdrożenie systemu SCADA.